Privacy statement van MVT Nascholing

Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden door MVT Nascholing met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. We houden ons in alle gevallen aan de eisen van de WBP.

Deze Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met de site van MVT Nascholing verbonden zijn. Indien u deze websites bezoekt raden we u aan de privacy verklaring van de sites door te lezen. We dragen geen verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door derden.

Verwerking van persoonsgegevens
MVT Nascholing kan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer en betalingsgegevens vastleggen ten behoeve van de uitvoering van haar administratieve taken. Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk behandeld. Persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Websitebezoek
Op de website van MVT Nascholing worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de duur van een gebruikerssessie, bezochte pagina’s . Met deze gegevens worden geen personen geïdentificeerd, maar slechts een computer herkend. We verzamelen deze informatie om onze website in de toekomst nog beter op de behoeftes van bezoekers af te kunnen stemmen.

Nieuwsbrief
Om u onze Nieuwsbrief toe te sturen of om per mail aanbiedingen te doen vragen wij om uw mailadres. Op dit adres zullen we u de hierboven genoemde informatie toesturen. Als u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen, dan kunt een email sturen naar info@mvt-nascholing.nl of u kunt zich afmelden via de link die in de Nieuwsbrief of in andere van ons afkomstige informatie te vinden is.

Beveiliging- en beheersmaatregelen
MVT Nascholing heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. MVT Nascholing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Controleer daarom regelmatig onze Privacy Statement voor eventuele aanpassingen

Vragen
Voor alle vragen aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens, zoals inzage, wijziging of verwijdering, kunt u zich wenden tot:

MVT Nascholing
Marguerite Yourcenarstraat 9
1102 AJ Amsterdam
T. 020-690 84 95
E. info@mvt-nascholing.nl