Nascholing voor docenten Frans

MVT Nascholing biedt workshops aan voor docenten Frans in het VO en het MBO, diverse workshops zijn ook geschikt voor docenten in het HBO. Bij de meeste workshops geldt het principe ‘doeltaal = voertaal’ en ‘docent is native speaker’

De workshops vinden plaats in Utrecht of soms in Amsterdam van 14.00 tot 17.15 uur. MVT Nascholing kan de workshops ook in company aanbieden.

Wilt u geïnformeerd worden over ons aanbod schrijf dan in voor onze nieuwsbrief

Omgaan met verschillen in de taalles? Ik differentieer! – wordt opnieuw aangeboden in het najaar 2019
Om het maximale uit leerlingen te halen, is differentiatie nodig. In deze workshop krijgt u zowel voorbeelden als ook theorie over dit boeiend thema. Eerst bespreken we waar differentiatie in de klas nodig is en wisselen we ervaringen uit. Vervolgens wordt uw lesopbouw met een differentiatiebril grondig doorlopen. Met behulp van voorbeelden en differentiatietechnieken leert u opdrachten aan de doelgroep aan te passen en hoe u via een model kunt differentiëren bij de evaluaties. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Bande dessinée, poésie, contes de fées et policiers pour la classe – wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
Hoe kun je strips, poëzie, sprookjes en thrillers gebruiken om een les boeiend, motiverend én effectief te maken? In deze workshop krijgt u ideeën om dit te bereiken. Verder krijgt u handreikingen om via differentiatie alle leerlingen bij de les betrokken te houden. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Activerende werkvormen inzetten in de MVT lessen voor leerlingen van nu – wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
Tijdens deze workshop maakt u kennis met activerende werkvormen om communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. De werkvormen zijn geschikt alle leeftijden,verschillende talen en soorten onderwijs. Ze kunnen met elke methode gecombineerd worden en voor uiteenlopende doelen en op verschillende momenten in de les gebruikt worden. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Quelles nouveautés littéraires lire en HAVO et VWO ?wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
In deze workshop worden eerst de nieuwste trends in de literatuur voor tieners en jongvolwassenen gepresenteerd. Vervolgens worden boeken besproken die verschenen zijn in de laatste 5 jaar én die geschikt bovenbouw HAVO en VWO. Na deze workshop hebt u een handige lijst met recente boeken ingedeeld naar het CEFR-niveau en naar onderwerp. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief

Vocabulaire onderwijzen voor de lange termijn wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
U leert hoe u uw leerlingen woordenschat in het langetermijngeheugen kunt laten onthouden en u krijgt leerstrategieën aangereikt voor de leerlingen die het onthouden op de lange termijn bevorderen. Verder gaat u uw lesmethode op woordenschat analyseren, oefenen met het ontwerpen van eigen (online) formatieve woordenschattoetsen en het uitdenken van een woordcompetitie die leerlingen stimuleert om woorden te blijven herhalen. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief

Spellen en games: een volwaardige werkwijze in de MVT-les wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
In deze workshop leert u hoe u de inzichten uit de wereld van games kunt inzetten tijdens uw lessen. Eerst krijgt u uitleg over de recente inzichten uit de wetenschap over hoe en waarom spellen leerlingen kunnen motiveren. Vervolgens krijgt u een aantal voorbeelden te zien en gaat u een aantal bestaande spelvormen uitproberen. Uiteindelijk gaat u zelf aan de slag met het ‘gamificeren’ van lesonderdelen. U gaat naar huis met een nieuwe dosis inspiratie voor activerende werkvormen in uw les. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief

Comment utiliser la culture francophone en classe de langue ? wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
In deze workshop leert diverse aspecten van de Franse cultuur gebruiken om taalvaardigheden te oefenen. U krijgt suggesties voor creatieve activiteiten over aardrijkskunde van Frankrijk en Franstalige landen, gastronomie, Franstalige muziek en Franse cinema. Alle aangeboden werkvormen zijn praktisch, speels en direct bruikbaar in de klas. Niveau van activiteiten: A1-A2. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief