Nascholing voor docenten Engels

Workshops voor docenten Engels

MVT Nascholing biedt workshops aan voor docenten Engels in het VO en het MBO, diverse workshops zijn ook geschikt voor docenten in het HBO. Bij de     meeste workshops geldt het principe ‘doeltaal = voertaal’ en ‘docent is native speaker’

De workshops vinden plaats in Utrecht van 14.00 tot 17.15 uur. MVT Nascholing kan de workshops ook in company aanbieden.

Teaching Speaking: new practices for the classroom – wordt opnieuw aangeboden in het najaar
Spreken wordt als vaardigheid steeds belangrijker in het onderwijs. Maar hoe kun je spreekvaardigheid in de klas efficiënt oefenen? In deze workshop maakt u kennis met de nieuwste ‘best practises’. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Omgaan met verschillen in de taalles? Ik differentieer!wordt opnieuw aangeboden in het najaar
Om het maximale uit leerlingen te halen, is differentiatie nodig. In deze workshop krijgt u zowel voorbeelden als ook theorie over dit boeiend thema. Eerst bespreken we waar differentiatie in de klas nodig is en wisselen we ervaringen uit. Vervolgens wordt uw lesopbouw met een differentiatiebril doorlopen. Met behulp van voorbeelden en differentiatietechnieken leert u opdrachten aan de doelgroep aan te passen en ook hoe u kunt differentiëren bij de evaluaties. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Dyslexie en Engels – inleiding – wordt opnieuw aangeboden in het najaar
Er zijn relatief veel leerlingen met dyslexie die in het VO vastlopen bij Engels, toch komt deze problematiek nauwelijks aan de orde in de lerarenopleidingen. Deze workshop biedt een inleiding in het verschijnsel dyslexie en geeft handreikingen voor het werken met dyslectische leerlingen. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Jazz up your language class – wordt opnieuw aangeboden in het najaar
In deze workshop leert u minstens 10 verschillende activerende werkvormen gebruiken. U ervaart aan den lijve hoe de leerlingen ermee aan de slag gaan. Achteraf worden de mogelijkheden en valkuilen van elke werkvorm besproken. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Activerende werkvormen inzetten in de MVT lessen voor leerlingen van nu – wordt opnieuw aangeboden in het najaar
Tijdens deze workshop maakt u kennis met activerende werkvormen om communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. De werkvormen zijn geschikt alle leeftijden,verschillende talen en soorten onderwijs. Ze kunnen met elke methode gecombineerd worden en voor uiteenlopende doelen en op verschillende momenten in de les gebruikt worden. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Grammar: new insights – new practices –  wordt opnieuw aangeboden in het najaar
Lessen grammatica behoren zeker niet tot de favoriete bezigheden van de leerlingen. In deze workshop leert u nieuwe manieren om de Engelse grammatica voor hen begrijpelijk en aantrekkelijk te maken. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Dyslexie & Engels – werken met het klankspellingschrift – wordt opnieuw aangeboden in het najaar
Een workshop voor docenten die al een basiskennis hebben van het verschijnsel dyslexie. Centraal daarin zal werken met het klankspellingschrift staan – een methodiek die leerlingen meer inzicht biedt in diverse aspecten van het Engelse spellingsysteem. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Vocabulaire onderwijzen voor de lange termijn –  wordt opnieuw aangeboden in het najaar
U leert hoe u uw leerlingen woordenschat in het langetermijngeheugen kunt laten onthouden en u krijgt leerstrategieën aangereikt voor de leerlingen die het onthouden op de lange termijn bevorderen. Verder gaat u uw lesmethode op woordenschat analyseren, oefenen met het ontwerpen van eigen (online) formatieve woordenschattoetsen en het uitdenken van een woordcompetitie die leerlingen stimuleert om woorden te blijven herhalen. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Spellen en games: een volwaardige werkwijze in de MVT-les –  
In deze workshop leert u hoe u de inzichten uit de wereld van games kunt inzetten tijdens uw lessen. Eerst krijgt u uitleg over de recente inzichten uit de wetenschap over hoe en waarom spellen leerlingen kunnen motiveren. Vervolgens krijgt u een aantal voorbeelden te zien en gaat u een aantal bestaande spelvormen uitproberen. Uiteindelijk gaat u zelf aan de slag met het ‘gamificeren’ van lesonderdelen. U gaat naar huis met een nieuwe dosis inspiratie voor activerende werkvormen in uw les. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief