Nascholing voor docenten Duits

MVT Nascholing biedt workshops aan voor docenten Duits in het VO en het MBO, diverse workshops zijn ook geschikt voor docenten in het HBO. Bij de meeste workshops geldt het principe ‘doeltaal = voertaal’ en ‘docent is native speaker’.

De workshops vinden plaats in Utrecht van 14.00 tot 17.15 uur. MVT Nascholing kan de workshops ook in company aanbieden.

Schrijfvaardigheid Duits toetsen en beoordelen volgens het ERK  wordt opnieuw aangeboden in het nieuwe schooljaar
In deze workshop wordt de inhoud van het ERK voor schrijfvaardigheid Duits uitgebreid aan u voorgesteld. Vervolgens leert u schrijftoetsen en beoordelingsmodellen volgens het ERK te maken. Ten slotte oefent u het beoordelen van schrijfvaardigheid aan de hand van voorbeelden uit de lespraktijk. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Mehr Spaß in der Deutschstunde – wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
In deze workshop leert u materialen en lesactiviteiten kennen, die de creativiteit en de sociale competentie bevorderen. Verder krijgt u voorbeelden van activerende spreekopdrachten, creatieve schrijfopdrachten, speelse grammaticaoefeningen en activiteiten voor het vergroten van de woordenschat. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Songs, Comic, Märchen, Jugendbücher, Film in de ‘onderbouw’ – wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
U leert welke onderwerpen leerlingen motiveren voor het lezen van literaire teksten en welke tekstsoorten geschikt zijn voor de onderbouw. Daarnaast krijgt u voorbeelden van creatieve opdrachten met een literaire tekst. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Omgaan met verschillen in de taalles? Ik differentieer! – wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
Om het maximale uit leerlingen te halen, is differentiatie nodig. In deze workshop krijgt u zowel voorbeelden als ook theorie over dit boeiend thema. Eerst bespreken we waar differentiatie in de klas nodig is en wisselen we ervaringen uit. Vervolgens wordt uw lesopbouw met een differentiatiebril grondig doorlopen. Met behulp van voorbeelden en differentiatietechnieken leert u opdrachten aan de doelgroep aan te passen en hoe u via een model kunt differentiëren bij de evaluaties. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Jede Stunde Landeskunde – wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
We bespreken hoe recente, authentieke materialen kunnen worden gebruikt om leerlingen kennis te laten maken met de Duitstalige landen en hun inwoners. Daarnaast bespreken we ook wat intercultureel leren is, hoe intercultureel leren en Landeskunde samen kunnen worden aangeboden en hoe intercultureel leren de Duitse les kan verrijken. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Activerende werkvormen inzetten in de MVT lessen voor leerlingen van nu – wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
Tijdens deze workshop maakt u kennis met activerende werkvormen om communicatieve vaardigheden te ontwikkelen. De werkvormen zijn geschikt alle leeftijden,verschillende talen en soorten onderwijs. Ze kunnen met elke methode gecombineerd worden en voor uiteenlopende doelen en op verschillende momenten in de les gebruikt worden. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Lebendiges Deutsch: Wie die Sprache sich verändert –  wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
Talen zijn continu in beweging – zo ook het Duits. Deze workshop laat u het natuurlijke spanningsveld tussen de veranderlijke omgangstaal en de behoudende standaard beter begrijpen. U leert het een plek te geven in het onderwijs. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Spreekvaardigheid Duits beoordelen volgens het ERK – wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
Eerst wordt het ERK voor spreekvaardigheid Duits uitgelegd. Vervolgens leert u bruikbare spreektoetsen en beoordelingsmodellen volgens het ERK te maken. Met behulp van authentieke opnames van afgenomen spreektoetsen oefent u het beoordelen van spreekvaardigheid. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Vocabulaire onderwijzen voor de lange termijnwordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
U leert hoe u uw leerlingen woordenschat in het langetermijngeheugen kunt laten onthouden en u krijgt leerstrategieën aangereikt voor de leerlingen die het onthouden op de lange termijn bevorderen. Verder gaat u uw lesmethode op woordenschat analyseren, oefenen met het ontwerpen van eigen (online) formatieve woordenschattoetsen en het uitdenken van een woordcompetitie die leerlingen stimuleert om woorden te blijven herhalen. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Spellen en games: een volwaardige werkwijze in de MVT-les wordt opnieuw georganiseerd in het nieuwe schooljaar
In deze workshop leert u hoe u de inzichten uit de wereld van games kunt inzetten tijdens uw lessen. Eerst krijgt u uitleg over de recente inzichten uit de wetenschap over hoe en waarom spellen leerlingen kunnen motiveren. Vervolgens krijgt u een aantal voorbeelden te zien en gaat u een aantal bestaande spelvormen uitproberen. Uiteindelijk gaat u zelf aan de slag met het ‘gamificeren’ van lesonderdelen. U gaat naar huis met een nieuwe dosis inspiratie voor activerende werkvormen in uw les. Wilt u geïnformeerd worden over de nieuwe datum? Schrijf dan u in voor onze nieuwsbrief.

Wilt u op de hoogte blijven van ons aanbod? Schrijf dan in voor onze nieuwsbrief