Deze website is gemaakt door MVT Nascholing. TekstenĀ en redactie MVT Nascholing. Realisatie en techniek door Sparkly Media.

We hebben de inhoud van deze site met uiterste zorg opgesteld. Toch kunnen we niet garanderen dat de geboden informatie altijd juist, volledig en actueel is. We aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen van onze site.

We wijzen iedere aansprakelijkheid af voor de inhoud van informatie verkregen op de websites van derden waarnaar we middels hyperlinks op deze site verwijzen, aangezien we de inhoud van deze sites niet op redelijkheid, juistheid of actualiteit beoordeeld hebben.